Lars Hansson


Född 1752, uppväxt och bonde på gården Bensbyn 3 "Härsejs".


Son till bonden Hans Larsson f. 1724 och hans hustru Margareta Henriksdotter f. 1716.

Lars Hansson gifter sig 1780 med Helene Nilsdotter f. 28/12 1751 och man får 5 barn tillsammans men 3 av barnen dör i späd ålder.