Martin Norlin


Född på gården Bensbyn 10 "Nirs".


Son till bonden Arvid Norlin f. 1876 och hans hustru Karin Lindberg f. 1881.

Martin dog redan vid 10 års ålder i lungsot.