Ingvar Segerstedt


Uppväxt på torpet "Björkvik" Bensbyn.


Son till arbetaren Johan August Segerstedt f. 1875 och Heldina Lindkvist f. 1885.

Dog endast 6 år gammal.