Emma Lovisa Eriksson


Född och uppväxt på Torpet "Edla" i Bensbyn. Bondhustru i Heden.


Dotter till timmerman Erik Alfred Fredriksson f. 1851 och Edla Margareta Brännström f. 1849.

Gift 1913 med bonden August Hygienus Nyström 11/1 1890.

Bosatt i Heden Överluleå.