Katarina Jönsdotter


Född på gården Bensbyn 5 "Kneuss".


Dotter till bonden Jöns Jacobsson f. 1742 och Helena Nilsdotter f. 1752.

Gift 1817 med bonden Lars Petter Johansson f. 8/3 1792 "Skatan"; d. 17/8 1867 RevelsLars.