Arvid Larsson


Född, uppväxt och torpare på Bensbyn  8. 


Son till Lars Anton Hansson f. 14/10 1834 och hans hustru Anna Kajsa Sundkvist. f. 6/5 1843.

Arvid byggde upp ett hus bredvid föräldrarnas torp i Bensbyn 1917.

Torpet stod på ofri grund och det är först när den nye ägaren sonen Arvid blev ägare och timrade upp ett nytt hus som man köpte in marken. Detta finns bevarat som en del av lagfartsprotokollet av den 15oktober 1917 och lyder som följer:

” Till Arvid Larsson i Bensbyn försäljer undertecknade af mitt i Bensby by belägna egande kronoskattehemman no 8 litt.Ha om 5/64 dels mantal en byggnadstomt å det s.k.Maraskifte. Byggnadstomten som i areal utgör 1750 qv.meter belägen på sydvästra sidan om det s.k. Marranäsberget ofvanför den aftagna byjavegen och stöter i norr mot hemmanet no 9 litt.Ia i öster mot stamhemmanets egor och i söder mot den aftagna byjavegen och i vester mot den aftagna byjavägen. Byggnadstomtens områdesliniers längd är mot stamhemmanets egor 70 meter mot den aftagna byavegen 70 meter mot hemmanet no 9 litt. Ia 25 meter och mot stamhemmanets egor 25 meter. Köpeskillingen utgör 30 kr. hvilken summa såsom betald härmed kvitteras, och förbinder sig undertecknad att tillhanda hålla nödiga åtkomsthandlingar. Köparen äger rätt att genast tilltreda byggnadstomten.

Bensbyn den 1 april 1907.

J.A. Näsberg

Med förestående köp förklarar jag mig nöjd dag som ofvan.

Arvid Larsson.

Seljaren J. A. Näsberg och köparen Arvid Larssons egenhändiga namntekningar bevittna på en gång närvarande vittnen.

Hilda Norlander                            Carl Jacob Persson.

 

Med omstående köp förklara vi oss till alla delar nöjda

Bensbyn den 20 sept. 1917.

 

N. J. Broström                                P. J. Persson


Förening:

Nederluleå Hembygdsförening

Ändrad av: Nederluleå Hembygdsförening (2017-05-06 12:57:23) Kontakta föreningen
Skapad av: Nederluleå Hembygdsförening (2009-03-26 08:46:14) Kontakta föreningen