Hildur Ökvist


Född och uppväxt på torpet Torpet "GreniKäll" , Granön.


Dotter till Carl August Ökvist f. 1859 och Albertina Sundberg f. 1871.

Gift 1937 med Erik Lindkvist f. 22/4 1907 från torpet "Adolt".

Arbetade som vaktmästare på skolan i Bensbyn.