Anton Erik Sandström


Född på gården Bensbyn 6 "JanPers"


Son till bonden Carl Erik Sandström f. 1853 och Anna Lisa Nilsdotter f. 1857.

Tvillingbror till Artur Erik.

Dog som spädbarn.