Nils Petter Blomberg


Född i Bredåker. Bonde på gården Bensbyn 5 "Frisk".


Son till Per Gustaf Frisk f. 1805 och Cajsa Magdalena Persdotter f. 14/1 1812.

Till Bensbyn kom han 1851 som fosterson och dräng hos sin faster Carolina Blomberg som residerade på Bensbyn 5 ”Kneuss” .

Gift 1863 med Maria Elisabeth Lundbäck f. 20/8 1836 från Båtön.

De byggde upp hemmanet "Frisk" ca 1865.