Tyko Johansson


Född, uppväxt och bonde på Bensbyn 6 "Verners". Entrepenör i skogsdikningsbranchen.


Son till bonden John Johansson f. 1902 och Helga Broström f. 1906

Gift 1959 med Gunvor Strandberg f. 10/1 1939 Bensbyn ; d. 7/7 2018 Råneå..