Harry Johansson


Född på gården Bensbyn 6 "Verners".


Son till bonden John Johansson f. 1902 och hans hustru Helga Broström f. 1906.

Dog genom olyckshändelse.