Emma Sofia Olofsdotter


Född på gården Bensbyn 3 "Härsejs".


Dotter till bonden Olof Larsson f. 1784 och Sara Caisa Larsdotter f. 1789.

Dog som spädbarn.