Gertrud Näsberg


Född 1906 och uppvuxen på gården Bensbyn 8 "Nese".


Dotter till bonden August Näsbergf. 1874 och Emma Fredrika Nilsson f. 1880.

Under yrkeslivet bosatt i Örnsköldsvik, åter till Bensbyn efter pensionering.

Byggde hus nära hemgården.

Ogift.