Svea Maria Bäckström


Född på gården Bensbyn 8 "Bäckströms".


Dotter till bonden Alfred Bäckström f. 1869 och Klara Blomberg f. 1877.

Dog i lungsot 31 år gammal.