Nils Emil Bäckström


Bonde på gården Bensbyn 8 "Bäckströms".


Son till bonden Alfred Bäckström f. 1869 och Klara Blomberg f. 1877

Gift 1956 med Berta Huhta.

Flyttade till Luleå.