August Englund


Född 1875 på gården Bensbyn 8 "Härsänders". Bodde på torpet vid "KarlJohansa".


Son till Nils Petter Englund f. 1835 och Josefina Lundbäck f. 1837

August bodde tillsammans med sina systrar Johanna och  Julia i torpet. Samtliga ogifta.

Fiskare och torpare.