Klara Viktoria Vestling


Bosatt på torpet "Emels". Hustru till Emil Pettersson, postförare.


Gift 1903 med postföraren Emil Pettersson f. 11/12 1879 ; d. 24/11 1917 .

På grund av sjukdomar och faderns för tidiga död kom de 6 barnen att uppfostras i olika gårdar i byn.