Otto Sandgren


Född och uppväxt på gården Bensbyn 11 "Reut".


Son till Albert Sandgren f. 1878 och hans hustru Elida Selberg f. 1885.

Gift 1947 med Gunlög Grönlund f. 7/7 1919 ; d. 9/6 2007 Sundsvall.

Otto bodde länge kvar i Luleå och arbetade som försäljare och som tjänsteman i drivmedelsbranchen.

Flyttade sedermera till södra Norrland där han bodde till sin död.