Oskar Asplund


Född 1873 i backstugan "Antonia". Amerikafarare på 1910 -talet. Bonde på Bensbyn 4 "Mulöviken".


Son till Fredrik Fredriksson f. 23/8 1827 och hans hustru Maria Antonia Hubinette f. 25/12 1843.

Gift 1913 med Anna Charlotta Isaksson f. 29/8 1873.

Oskar Kristogonius Fredriksson född i den lilla backstugan "Antonia" . Han kom att kalla sig Asplund.