Lars Hjelm


Född och uppväxt på torpet Bensbyn no 2:25 "Hjelm".


Son till Torsten Hjelm f. 1906 och hans hustru Svea Carlsten f. 1908.

Död i olyckshändelse på arbetsplats.