Gerda Sandgren


Född på torpet under Bensbyn 10 "Sandgrens". Uppväxt på gården Bensbyn 11 "Reut".

Bondhustru på Bensbyn 8 "NirsPers".


Dotter till amerikafararen Albert Sandgren f. 1878 och Elida Selberg f. 1885.

Gift 1933 med Gunnar Pettersson f. 5/9 1902 Bensbyn 4 "NirsPers". Paret fick 4 barn.

Efter makens död flyttade Gerda ca 1993 till Luleå.