Beda Charlotta Eriksson


Född på gården Bensbyn 7 "Seel".


Dotter till bonden Petter Eriksson f. 1862 och hans hustru Jenny Benslin f. 1874.

Dog av "strupsjuka" endast 5 år gammal.