Anna Maja Johansdotter


Född 1828 och uppvuxen på gården Bensbyn 5 "NilsJöns".


Dotter till bonden Johan Nilsson f. 1804 och Maria Kristina Jönsdotter f. 1794.

Hemmadotter som följde med när hemmanet såldes 1901.

När hemmanet försåldes 1901, det var 3 av bönderna i byn som köpte in marken, fick köparna dra försorg om Anna Maja , det stadgades i köpet och hon fick bo 4 månader på varje gård.

Detta skedde till dess hon dog - den tidens fattigvård! Hon fraktades alltså gårdarna emellan i 12 år.

Dog på gården Bensbyn 10 "Nirs" den 16/3 1913.


Förening:

Nederluleå Hembygdsförening

Ändrad av: Nederluleå Hembygdsförening (2017-04-24 09:04:54) Kontakta föreningen
Skapad av: Nederluleå Hembygdsförening (2009-04-10 14:43:00) Kontakta föreningen