August Wilhelm Norlin


Född 1890 på gården Bensbyn 11 "NorlinsKäll".


Son till bonden Gustav Norlin f. 1834 och hans hustru Anna Sofia Sundvall f. 1847.

I Gustav Norlins 2:a äktenskap.

Dog endast 15 år gammal av "okänd" sjukdom.