Hilding Valdemar Norlin


Född 1904 och uppväxt på gården Bensbyn 11 "NorlinsKäll". Amerikafarare.


Son till bonden Carl Jakob Norlin f. 14/11 1864 och Hulda Margareta Nordkvist f. 5/5 1874-

Emigrerade 1923 med passagerarbåten Stockholm till Nordamerika.

Gift med Esther f. 1904 och bosatt i Chicago på Summerday avenue.

Två döttrar: Mildred f. ca 1928 och Barbara f. 1932.