Maria Elisabeth Hansdotter


Född 1843 och uppväxt på gården Bensbyn 11 "Jörns". Bondhustru på Bensbyn 9 "Nedre Akern".


Dotter till bonden Hans Petter Jacobsson f. 1818och Maja Lisa Nilsdotter f. 1819.

Gift 1868 med Johan Petter Persson f. 23/4 1835 ; d. 8/6 1892.

Den 11/4 1876 delas hemmanet mellan döttrarna.

Maria Elisabeth var sedan 1868 gift med Johan Petter Persson från Bensbyn 9 "Akern" och Anna Lovisa som gifte sig 1873 med Erik Eriksson Rutberg från Bensbyn 7 "Seel".

 

I samband med att döttrarna tog över skrevs följande kontrakt om föräldrarnas "fårgångsförmåner":

"Får härmed vördsamt anhålla att berörda fårgång måtte varda af rätten bestämd att årligen utgå i följande persedlar och belopp"

6 tunnor ( 754 liter ) korn 2 tunnor( 250 liter) råg.

2 tunnor ( 250 liter ) potatis.

4 lispund (34 kg) saltat kött helften nöt- och helften fårkött.

1 1/2 lispund (12,75 kg) kaffe.

1 lispund (8,5 kg) socker.

10 skålpund ( 4,25 kg ) snus.

1 lispund ( 8,5 kg ) smör.

2 stop (2,6 liter ) oskummad mjölk dagligen.

4 kannor ( 10,4 liter ) lysolja och 2 skålpund ( 850 gr ) ljus.

10 famnar ( 31,4 kubikmeter ) huggen och till vår bostad hemförd ved.

40 kr till säng- och gångkläder årligen.

4 resor till och från kyrkan årligen.

 

Hvarhjemte vi anhålla att innehavarna af förenämnda hemmansdelar måtte vid intreffande av sjukdom bekosta åss erfordelig skötsel och läkarehjälp samt läkemedel.

Ävensom efter vår död en anständig begravning."

 

Luleå-Bensbyn den 16 nov 1876.

 

Hans Petter Jacobsson
Förutom ovanstående fick systrarna också ta på sig att dra försorg om, och ha bostad åt, sin utvecklingsstörda broder Nils Petter 1850-d. 6/8 1900.         


Förening:

Nederluleå Hembygdsförening

Ändrad av: Nederluleå Hembygdsförening (2017-05-07 12:36:48) Kontakta föreningen
Skapad av: Nederluleå Hembygdsförening (2009-03-23 11:44:07) Kontakta föreningen