Ellen Thelin


Född på gården Rutvik 5 (sundet)


Dotter till bonden Erik August Thelin f. 1886 och hans hustru Maria Johanna Nordström f. 1885.

Gift 1938 med Gunnar Segerstedt f. 21/2 1910 ; d. 31/5 1977 Bensbyn och bosatt där.