Elof Nordström


Född , uppväxt och bonde på Bensbyn 4 "Gronna".


Son till Carl Johan Nordström f. 1867 och Maria Magdalena Isaksdotter f. 1860.

Gift 1934 med Märta Ökvist f. 9/1 1910 från torpet "GreniKäll" på Granön ; d. 7/10 1997.

Utbildad smed.