Ellen Maria Johansson


Född och uppväxt på torpet "KarlJohansa".


Dotter till Karl Viktor Johansson f. 1869 och hans hustru Maria Helena f. 1865.

Ellen Maria dog endast 19 år gammal i "lungsot".