Algot Johansson


Född och uppväxt på torpet Bensbyn 7 "Karljohansa".


Son till Karl Viktor Johansson f. 1869 och hans hustru Maria Helena 1865.

Algot dog i "Lungsot" endast 18 år gammal.