Nils Anton Hansson


Född och uppväxt på torpet Bensbyn 8 "LärsHärs" .


Son till Lars Anton Hansson f, 1834 och Anna Kajsa Sundqvist f. 1843.

Dog vid 22 års ålder.