Hans Petter Brännström


Bonde på gården Bensbyn 1:31 "Bäck".


Son till bonden Hans Petter Andersson Brändström f. 1827 och hans hustru Maja Stina Eriksdotter f. 1829.

Hans Petter (HärsPet) gifter sig 1878 med Anna Elisabet Nilsdotter f. 11/3 1858 från Mörön och man får 6 barn.