Sven Lindén


Bosatt på gården Bensbyn 9:26 "PerHärs".


Son till Signe Lindén f. 8/10 1910.

Sven och hans hustru Irma Harju f. 11/3 1933 bodde, efter mammans död på gården Bensbyn 9 "PerHärs".