Fritjof Johansson


Föddes i Bensbyn av Maria Johansdotter f. 12/3 1831 från Bensbyn 11 "Reut".


Blev sjöman och "gårdfarihandlare", gift med Matilda Sjölin . De fick 3 barn, sonen Ernst Johansson f.1904, Bror Helmer f.1908 och dottern Klara Regina f. 1910.

Det finns en visa som sägs ha diktats av Fritjof:

Många långa år jag uppå böljan flutit
Fridlös omkring på det stormande hav.
Långt ifrån Norden,från fädernejorden
långt ifrån hemmet och moder och far

Jag lämnade hemmet min moder och vänner
och kursen jag ställde från Norden till syd
Min lycka att pröva och tjäna min föda
bland andra nationer i främmande land

Jag många kamrater på resan fått lämna
som nu uti böljorna funnit sin grav.
Jag skeppsbrott har lidit och kämpat för livet
av vågorna vräkt mot en främmande strand

Nog var det fattigt där hemma i Sverige
och nog fick vi sträva ibland för vårt bröd.
Men likväl fanns det trevnad där hemma i Norden
och aldrig vi kände till hunger och nöd.

Nu sitter jag ensam här mitt i Atlanten
och tänker på dagar och stunder som flytt.
Hur lite jag vunnit, min tid har försvunnit,
bland mödor och faror på stormande hav.


Förening:

Nederluleå Hembygdsförening

Ändrad av: Nederluleå Hembygdsförening (2017-03-27 19:23:47) Kontakta föreningen
Skapad av: Nederluleå Hembygdsförening (2010-09-26 08:29:15) Kontakta föreningen