Ove Nordström


Född och uppväxt på torpet Bensbyn 4 "Gronna".


Son till Elof Nordström f. 1894 och hans hustru Märta Ökvist f. 1910.

Bosatt som gift i mellan Sverige.