Kerstin Johansson


Född och uppväxt på gården Bensbyn no 9 "Böning".


Dotter till bonden Gunnar Johansson f. 1910 och hans hustru Dehli Häggström f. 1913.

Utbildade sig till sjuksköterska.