Karl Hugo Sandgren


Född 1902 och uppväxt på gården Bensbyn 10 "Smedjeskatan".


Son till Carl August Sandgren och hans hustru Maria Nordkvist. båda födda 1874

Malmarbetare i Luleå. Ogift men sambo med Signe N.

Hugo byggde 1964 ett egnahem Bensbyn 10:31.