Johan Laurentius Sundqvist


Född på gården Rutvik no 3.


Son till bonden Lars Johan Sundqvist och hans hustru Johanna Maria Eriksdotter .

Död som spädbarn.