Beda Kristina Sundqvist


Född på gården Rutvik no 3.


Dotter till bonden Lars Johan Sundqvist och hans hustru Johanna Maria Eriksdotter