Johannes Laurentius Sundqvist


Född på gården Rutvik no 3.


Son till bonden Lars Johan Sundqvist och hans hustru Johanna Maria Eriksdotter .

Dog som spädbarn.