Maria Pettersson


Född på gården Rutvik no 10.


Dotter till Lars Petter Pettersson f. 1816 och hans hustru Stina Cajsa Andersdotter f. 1819.

Dog knappt 10 år gammal.