Olof Fridolf Ruth


Son till bonden Adolf Fredrik Ruth f. 1834 och hans hustru Lisa Greta Hansdotter f. 1844, på gården Bälinge no 3.

Död 3,5 år gammal i Scharlakansfeber.