Karl Gösta Nilsson


Född i Gäddvik.


Son till Karl Johan Nilsson och hans hustru Kristina Agata Hedström.

Död som spädbarn.