Olof Benzelstierna


Son till Erik Benzelius d.ä. f. 1632 och Margareta Odhelia f. 1653.


Född 1678 och uppvuxen i Uppsala.

Gift 25/10 1704 med bergsrådsdottern Anna Catharina Strömner f. 1681 d. 1752, dotter till bergsrådet Anders Strömner och Brita Grönling.4 barn, alla flickor.

Olof var Assessor i Svea Hovrätt. Adlad 1719.