Anna Swedenborg


Född i Stockholm 1686.


Dotter till biskopen sedermera ärkebiskopen Jesper Swedberg och hans hustru Sara Behm.

Gift 1703-06-16 med Erik Benzelius d.y.

Mor till 6 barn, däribland amerikafararen och krigaren i amerikanska inbördeskriget Adolf Benzelstierna .