Styrelsen


Styrelsen består i år av följade personer:

Ordförande: Carin Sjölin

Vice ordförande: Louise Häggström

Sekr: Karl-Evert Fällström 

Kassör: Barbro Wikström

Ledamot: Ann-Charlotte Olsson (hemsidan)

Ledamot: Billy Carlsson

Ledamot: Marianne Lundström

Suppleant: Mats Blomqvist

Suppleant: Nils-Olov Lindfors

Editerad av: Ann-Charlotte Olsson (2019-06-22 20:21:57)