Stenar som berättar

Visste du att Nässjö hade sin egen sten? Det finns flera skatter i vår Hembygdspark där stenarna bär fantastiska historier om människor och händelser.

Brinellstenen

Uppfördes vid föreningens 25-årsjubileum 1941 över Nässjö Hembygdsförenings förste ordförande Johan August Brinell.

Johan August Brinell var en framgångsrik företagsledare. Han var en man som inte väntade på att saker skulle hända, utan såg själv till att ta nya grepp inom sitt yrke. Men det var nära att hans storhet aldrig skådats av allmänheten. Johan Augusts pappa, bonden Johannes Månsson på gården Fägerhult i Bringetofta socken ett par mil söder om Nässjö, tyckte att det vore bättre för yngste sonen om han stannade hemma och skötte gården. Men unge Johan August var mycket envis och visste vad han ville. Föräldrarna fick till slut mycket motvilligt ge med sig. Han läste fem år vid Jönköpings läroverk, där han i ett par år var klasskamrat med den idag välkände ballongäventyraren Salomon August André.

1880 gifte Johan August sig med Selma Josefina Elisabet och senare flyttade paret och dottern Karin till Fagersta. Under åren som följde fick Karin fyra syskon.

Brinell var en mycket driftig ledare, och han lyckades fördubbla produktionen på Fagersta bruk. Men det är för sina forskargärningar som Johan August Brinell blivit känd i världen. 1885 skrev han en uppsats om stålets texturförändringar under uppvärmning och avkylning. Uppsatsen publicerades på mer än 20 språk, och blev en milstolpe i historien.

Brinell fick många fina priser för sina upptäckter. Det finaste var Hederslegionens riddarkors, som delades ut av Frankrikes president. Efter succén jobbade han på Jernkontoret i Stockholm i elva år, innan till slut bosatte sig vid hembygdsparken i Nässjö.

Brinell sägs ha varit en riktig storsnusare. Han hade till och med en egen snusbetjänt. Johan August Brinell dog den 17 november 1925, 76 år gammal.
Källa: Nässjö kommuns hemsida.

Att Nässjö idag är en betydelsefull järnvägsknut kan vi till stor del tacka Petter Jönsson för. Han var en färgstark riksdagsman från Träslända som har haft stor betydelse för vår kommun. Den fråga som låg honom varmast om hjärtat handlade om ”skjutsningsbesvären”, den tidens lokaltrafik. Petter insåg att järnvägen skulle göra livet betydligt enklare för bönderna i Nässjötrakten och propagerade ivrigt för dess utbyggnad. Han skrev väldigt många motioner till riksdagen, de flesta för att gynna sin hembygd. De flesta av hans förslag fick dock avslag.

Petter Jönsson var en ivrig försvarare av kungen och hans ministrar. Det ledde till att han ofta sågs som gäst på slottet hos både Carl XIV Johan och Oscar I.

Vid valet till riksdagen 1859 blev Petter utslagen direkt, något som han inte räknat med. En kort tid efteråt blev han svårt sjuk och avled den 11 november samma år.

Petter Jönsson var känd för sin snabbtänkthet och sina skarpa infall. Han talade alltid genuin småländska och sa till exempel ”sulle” i stället för skulle och ”mek” istället för mig. I en förteckning över avlidna före detta riksdagsmän står att läsa:

”Vi minns den med så alldeles ovanligt gedigen och spetsig kvickhet begåvade, knäkrokige och snusige bonden Petter Jönsson från Träslända av Jönköpings län, vilken under loppet av ej mindre än sex riksdagar gymnastiserade ståndskamraternas skrattmuskler och ofta genom ett i rätta ögonblicket anbringat skämt räddade en konservativ plan från undergång”
Källa: Nässjö kommuns hemsida.

Stenen står uppe på kullen till höger om Prästgården.

Nässjö stenen

är en natursten funnen i Norra Målen i Nässjö och uppsattes vid föreningens 25-årsjubileum 1941. Den upptar namn på avlidna ortsbor, som visat varmt intresse för Nässjöbygden.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter