Nässjö stad 1914-1938


Denna sida innehåller valda delar av
bilder och text från minnesskriften
       
        NÄSSJÖ STAD
1/1 1914 -- 31/12 1938

utgiven med anledning av Nässjö stads 25-åriga
tillvaro den 31 december 1938.

 

Image

Filerna öppnas i ett nytt fönster.
Här kan man förstora bilden med
knapparna till höger i det nya fönstret.

Del 1.pdf   
Nässjö samhälle fram till stadsblivandet

Del 2.pdf   

Del 3.pdf    
Nässjö stad

Del 4.pdf   
Stadsstyrelse och kommunalborgmästare
Valnämnd
Nämndemän
Exekutionsväsen
Polisväsen
Drätselkammaren

Del 5.pdf

Del 6.pdf     
Byggnadsnämnden   
Gator och vägar

Del 7.pdf     
Brandväsen   
Hälsovårdsnämnden

Del 8.pdf     
Vattenledningsverket     
Kloakverket     
Samrealskolan
Lärlings- och yrkesskolorna
Pensionsnämnden     
Fattigvården

Del 9.pdf     
Barnavård     
Nykterhetsnämnden     
Föreläsningsföreningen     
Stadsbiblioteket
Arbetslöshetskommittén     
Elektricitetsverket

Del 10.pdf     
Nässjö stad i ecklesiastikt hänseende   
Nässjö församling och kyrkofullmäktige
Kyrkan     
Folk och fortsättningsskolorna     
Jönköpings läns folkhögskola i Nässjö

 

Denna minnesskrift är utgiven av en av Nässjö stads drätselkammare
tillsatt kommitté, bestående av
stadsfullmäktiges ordförande riksdagsman Erik Fast 
stadsfullmäktiges vice ordförande redaktör Hjalmar Weiland
drätselkammarens fungerande ordförande bankdirektör Karl Swendsén
redaktör Martin Forsberg
och kommunalborgmästare August Johnsson.
Åt den senare har varit anförtrott uppdraget att
redigera minnesskriften.
Till en var som på ena eller andra sättet medverkat vid denna
skrifts tillkomst, frambäres ett hjärtligt och varmt tack.

                                                                              Kommittén

 

                  TRYCKERI AKTIEBOLAGET GRAFIA
                                 NÄSSJÖ  1938.

Förening:

Nässjö Hembygdsförening

Skapad av: Anders Svensson (2018-11-11 15:17:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Svensson (2019-02-23 11:25:24) Kontakta föreningen