Medlemskap

Stöd vår förening bli medlem.
Inbetalning till plusgiro: 34 21 89-8, ange namn och adress.

150:- för enskild medlem, 200:- för par.

Medlemsblad utkommer med 3 nr per år.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter