Höglandsrallyt

Länk till arrangören av Höglandsrallyt hittar du   >>> här

———————————————————————————————

Följande text är hämtad från boken  Människor Minnen Miljöer
utgiven av Nässjö Hembygdförening 1991.

Författare är Lars Arréhn

År 1977 startade en ny tradition i Nässjö hembygdspark. Den år 1975 ombildade Nässjö Sportvagnsklubb inriktade sig nu på gammelfordon och tog namnet
Norra Småland Sport och Veteranfordonsklubb. Man beslutade att be Nässjö hembygdsförening om tillstånd att få utnyttja hembygdsparken som start- och målplats för ett årligt veteranfordonsrally.

Jag vet inte hur diskussionen gick inom hembygdsföreningens styrelse men klubben fick sitt tillstånd och som inledningsraden ovan låter förstå, blev premiäråret för veteranbilsrallyt 1977.

Innan vi går in på den nu 15-åriga rallytraditionen är det på sin plats att presentera NSSVK, som föreningen nu ofta benämns. Den förkortningen har också sin historia, som ni ska få se.

Ursprunget var alltså en klubb för sportvagnsägare i Nässjöbygden. Den bildades 1965 för att strukturera en tidigare lös grupp av ungdomskamrater. Klubben sög ganska snart upp alla sportvagnsägare på Smålands högland och verksamheten vidgades med tiden till mera seriöst tävlande på landets olika tävlingsbanor. Klubbens medlemmar hamnade till och med i topp i SM något år men aktiviteterna avtog i samma takt som det bildades familjer inom gruppen.

År 1975 hade efter en tids moget övervägande ett beslut vuxit fram. Några veteranfordons-
intresserade utlyst ett intressemöte och den nya föreningen såg dagens ljus. Det nya namnet skulle på något sätt anknyta till sportvagnsbakgrunden, därav ordet sport i sammansättningen. I och med detta blev den nya namnförkortningen mycket lik den gamla. Tidigare NSVK blev nu NSSVK.

Den nya klubbens framtida program diskuterades och det mynnade ut i Rally Högland 1977, som startades och avslutades i Nässjö hembygdspark. Detta rally har genom åren passerat de flesta av traktens sevärdheter. Varje rally brukar omfatta sex till åtta mil. Vid flera tillfällen har det sammanträffat med någon hembygdsfest på småländska höglandet och då har en kontroll förlagts dit. När det gäller hembygdsfester, så har klubben ofta blivit inbjuden som en extra attraktion för publiken.

Start och mål i Nässjö hembygdspark — räcker gräsytorna när det kommer många deltagare ? Normalt brukar gräsytan framför prästgården räcka till som samlingsplats inför starten. Området mellan gästgivaregården och vattentornet passar bra för samlingen efter målgången.

Första året blev det cirka 35 deltagare, för att vid det tionde rallyt vara så mycket som
110 stycken. Vid det tillfället började klubben ifrågasätta hembygdsparken som lämplig plats för framtida rallyn. Efter diskussioner i klubben, beslutades dock att hellre begränsa deltagarantalet än att flytta från Nässjös mysiga hembygdspark. Senaste året provades gemensam start- och målplats och det utföll mycket bra. Därför kommer rallyt i fortsättningen att så väl starta, som gå i mål på platsen mellan vattentornet och gästgivaregården.

Södra stambanans museisektion är också inblandad i dessa arrangemang, såtillvida att sektionen lånar ut banvaktsstugan till funktionärskontor för rallyt.

Under senare år har hembygdsparkens stugor och samlingar visats i samband med rally-
arrangemanget, vilket är ett utmärkt tillfälle. Detta rally är det största arrangemang som äger rum i parken under sommaren och det bör naturligtvis hembygdsföreningen ta vara på.

Nässjö kulturnämnd har bidragit med pengar till musikunderhållning under väntetiden när fordonen är ute och kör, detta till förnöjelse för den talrika publiken.

I veterankretsar är rallyt ett mycket omtalat arrangemang för sin familjära och mysiga karaktär. Detta får även hembygdsföreningen ta åt sig, då parken utgör en mycket viktig del av själva ”mysigheten”.

Arrangemang av den här sorten bör väl fler hembygdsföreningar kunna ta efter. Många tycker ju illa om motorfordon men dessa är ju trots allt ett betydande inslag i vår moderna historia. Vi ägnar ju oss åt historia, antingen det gäller spinnrockar eller T-Fordar.
I Nässjö är hembygdsföreningen och veteranfordonsklubben kollektivt medlemmar hos varandra. Norra Smålands Sport & Veteranfordonsklubb har ett kort och bra motto, vilket skulle kunna gälla även Södra stambanans museisektion:
”LÅT DE GAMLA HJULEN RULLA!”

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter